Atasozu.org


Zahmetsiz rahmet olmaz.

Sıkıntı çekilmeden, uğraşılmadan, istenilen güzel sonuç elde edilemez.

Sıkıntı çekmeden, güçlüklere göğsü germeden, yorulup emek vermeden, uğraşıp didişmeden, kimi masraflara da girmeden olumlu, güzel, hoş bir sonuç elde etmek mümkün değildir. Unutmayalım ki, Yüce Allah, çalışanları sever; onlara rahmet eder.


İngilizce: There’s no effortless mercy.