Atasozu.org


Veresiye şarap içen, iki kez sarhoş olur.

Veresiye alışveriş eden, iki kez sarsılır: Aldığı zaman, bir süre sonra para ödemenin, üzüntüsünü çeker. Ödeme zamanı gelince de karşılıksız ödeme yapıyormuş gibi sıkıntı duyar.


İngilizce: A wine drinker on credit gets drunk twice.