Atasozu.org

"içerisinde gözünde geçen atasözleri" ile ilgili atasözü sonuçları

Baban bana öğüt verirken, ben inek gözünde kırk sinek saydım.

“Baban bana öğüt verirken, ben inek gözünde kırk sinek saydım” atasözü, bir kişiye akıl verilirken, kişinin dikkatini dağıtan veya önemsiz […]

Türk’ün aklı gözünde.

Türk, gözüyle görmediği şeye kolay kolay inanmaz. İngilizce: In the eyes of the Turk’s mind.