Atasozu.org

"kadı" ile ilgili atasözü sonuçları

Kadı ekmeğini karınca yemez.

“Bu atasözü, bir kişinin karakterinin ve ahlaki değerlerinin öne çıktığı durumları ifade eder. Kadı, adaletin temsilcisi olarak kabul edilir ve […]

Kadı anlatışa göre fetva verir.

“Bu atasözü, bir hakimin kararlarını, duruşmadaki anlatılara ve söylemlere göre şekillendirdiğini ifade eder. Kadı, adaletin simgesi olarak kabul edilir. Ancak, […]

Kadı anlatana göre fetva verir.

“Bu atasözü, insanların kararlarını, duydukları bilgilere veya anlatılara dayandırarak verme eğiliminde olduklarını ifade eder. Kadı, adaleti sağlama ve doğru kararlar […]

Davacısı kadı olanın yardımcısı Allah olsun.

“Atasözleri”, uzun yıllardır toplumda dolaşan ve nesilden nesile aktarılan özlü sözlerdir. Bu özlü sözler, bir düşünceyi, bir kavramı veya bir […]

Davacın kadı olursa yardımcın Allah olsun.

“Davacının kadı olursa yardımcısı Allah’tır” Türkçe atasözü, hukuk ve adalet sistemine güvenin ve insanların dürüstlüklerine dayalı davranışlarının önemini vurgular. Bu […]