Atasozu.org

"bulamaz" ile ilgili atasözü sonuçları

Kimi köprü bulamaz geçmeye, kimi su bulamaz içmeye.

Bu atasözü, insanların farklı durumlar ve şartlar altında farklı zorluklarla karşılaşabileceğini ve bazılarının ihtiyaçları için gerekli olanı elde edemeyebileceğini ifade […]

Derdini söylemeyen derman bulamaz.

“Derdini söylemeyen derman bulamaz” atasözü, insanların sorunlarını dile getirerek çözüme kavuşturabilecekleri düşüncesini vurgular. Bu atasözü, bir kişinin içinde bulunduğu zor […]

Hilekardan yumurta alan, içinde sarısını bulamaz.

“Hilekardan yumurta alan, içinde sarısını bulamaz” atasözü, birçok dilde kullanılan ve hileli davranışların sonucunda zarar gören insanları ifade eden bir […]

Gündüzün mum yakan geceleyin bulamaz.

Bir şey gerekmediği zaman harcayan, gerektiği zaman bulamaz. İngilizce: He won’t find the candle-lit night of the day.

Gündüzün mum yakan geceyle bulamaz.

Bir şey gerekmediği zaman harcayan, gerektiği zaman bulamaz. İngilizce: He can’t find the night of the day with a candle-lit […]

Zengin helvasını baldan pişirir, züğürt derman için pekmez bulamaz.

İngilizce: He cooks his rich halva of honey, and he can’t find molasses for a squeaky derman.

Işığını akşamdan önce yakan sabaha çırasında yağ bulamaz.

İnsanlar savurganlık yapmamalıdırlar. Parasını gereksiz yere harcayan, gerektiğinde para ve mal bulamaz. Zorluk içinde kalır. Savurganlık, kişiyi yoksulluğa düşürür. Gerekmediği […]