Atasozu.org


Işığını akşamdan önce yakan sabaha çırasında yağ bulamaz.

İnsanlar savurganlık yapmamalıdırlar. Parasını gereksiz yere harcayan, gerektiğinde para ve mal bulamaz. Zorluk içinde kalır.

Savurganlık, kişiyi yoksulluğa düşürür. Gerekmediği zaman bol para harcayanlar, gerektiği zaman harcayacak para bulamazlar.


İngilizce: He can’t find any oil in the morning when he burns his light before nightfall.