Atasozu.org


Zengin helvasını baldan pişirir, züğürt derman için pekmez bulamaz.


İngilizce: He cooks his rich halva of honey, and he can’t find molasses for a squeaky derman.