Atasozu.org


Şubatın sonundan, martın onundan kork.

Uzun yılların gözlemi göstermiştir ki şubat sonunda ve martın onunda hava çok fırtınalı ve soğuk olur.


İngilizce: Fear the end of February, march.