Atasozu.org


Şimşek çakmadan gök gürlemez.

Kimi önemli olaylar meydana gelmeden, bir gürültü kopmadan önce bazı belirtileri görülür.

Meydana gelmemiş bir olayın yankısı olmaz. Bir tepki, ya da etrafa yayılmış bir haber varsa, bunun bir olaya dayandığını kabul etmek gerekir. Bir gürültü kopmadan önce belirtileri görülür.


İngilizce: Thunder doesn’t rumble without lightning.