Atasozu.org


Şaşkın misafir, ev sahibini ağırlar.

Misafiri ağırlamak ev sahibine düşer. Ama şaşkın misafir bunun tersini yapar. Başkasının görev ve yetkilerini üzerine alan böyle ahmaklar başka konularda da görülür.


İngilizce: The bewildered guest welcomes the host.