Atasozu.org


Pazar körsüz kalmaz.

Kötü mal satılmaz sanmayın. Ona da iyiyi, kötüyü ayırt edemeyen alıcı bulunur.


İngilizce: The market won’t go blind.