Atasozu.org


Ötleğenin baylığı böğürtlenin vakti geçinceye kadardır.

Kişiyi üne kavuşturan koşullar bitince artık o kişinin sesi çıkmaz olur.


İngilizce: The bay of the warbler is until the time of the blackberry has passed.