Atasozu.org


Ölümü gelen it, cami avlusuna işer.

Tutum ve davranışlarıyla herkesin nefretini kazanmış, büyük bir cezayı hak etmiş ve çaresiz kalmış kimse, şaşkınlığa düşer; sanki hak ettiği cezanın biran önce uygulanmasını ister gibi daha büyük suçlar işler; kendisini yargılayacak kimselere çatar, onları kötüler, öfkelerini üzerine çeker. Bütün bu hareketleri onu kötü bir sona ulaştırır.

Bir toplulukta bütün insanların kutsal saydığı şeyleri kötüleyenler, hiçbir zaman sevilip istenmezler. Herkesin üzerine titrediği, kutsal saydığı şeyi kötüleyen, bozan kişi, artık bulunduğu yerde yaşayamaz.


İngilizce: The it from death pees in the courtyard of the mosque.