Atasozu.org


Ölüme giden gelmiş, paraya giden gelmemiş.

Para getirmeye giden kişinin bu işten başarıyla gelmesi, ölünün diriltilmesinden daha güçtür.


İngilizce: There’s no going to death, no money.