Atasozu.org


Ölü aşı neylesin, türbe taşı neylesin.

Ruhu için dağıtılan yemekten, adının unutulmaması için dikilen taştan ölünün haberi olmaz. Bunlar geride kalanların teselli yollarıdır. Her şeyi yitirmiş olan kişi, derdine çare olmayan iyilik gösterilerini ne yapsın?


İngilizce: What’s the dead vaccine, the shrine stone.