Atasozu.org


Ölmüş eşek, kurttan korkmaz.

Bazı sebeplerden ötürü çok sıkıntı ve acı çeken, felâket üstüne felâket görüp zarara uğrayan, kaybedecek bir şeyi kalmayan kimse, artık hiçbir şeyden korkmaz; ne tehlikeye aldırır, ne de tehdide. Hesabını vermeyecek işi olmayanın gözü pek olur!


İngilizce: Dead donkey isn’t afraid of wolves.