Atasozu.org


Ölme bayılmaya benzemez.

Girişilecek işte ziyan etmek olasılığı da göze alınabilir. Ancak bu ziyan, batkınlığa varacak oranı bulacaksa o işten vazgeçilmelidir.


İngilizce: Dying isn’t like fainting.