Atasozu.org


Oğlanınki oğul balı, kızınki bahçe gülü.

Torun, oğlandan olursa oğul balı, kızdan olursa bahçe gülü diye sevilir.


İngilizce: The boy’s is son’s honey, the girl’s is a garden rose.