Atasozu.org


Meramın elinden bir şey kurtulmaz.

Bir işi yapmaya azmeden ve ona dört elle sarılan kişi her halde başarıya ulaşır.


İngilizce: Nothing gets rid of meram.