Atasozu.org


Ismarlama hac, hac olmaz.

Kişi, kendisinin yapması gereken işi başkasına ısmarlamamalıdır. Başkası eliyle yapılan iş, kendi eliyle yaptığı işin yerini tutmaz.


İngilizce: Bespoke is not a pilgrimage, no pilgrimage.