Atasozu.org


Islanmışın yağmurdan korkusu olmaz.

Daha önce bir zarara uğramış kimse, kendisine aynı zararı verecek şeyden korkmaz.

Bir konuda büyük zarar görmüş kişi, benzer zararlardan korku duymaz.


İngilizce: The wet man has no fear of rain.