Atasozu.org


Isıracak it dişini göstermez.

Kötülük edecek kimse, bunu daha önceden haber vermez. Dolayısıyla bize açıktan açığa cephe alan, bunu gürültü ve patırtısıyla belli eden kimselerden değil, bize sinsice yaklaşan ve yaklaştığını da belli etmeyen kimselerden çekinmeliyiz; asıl tehlikeli olan ve bize zararı dokunacak kimseler onlardır.

Kötülük yapmayı düşünen kişi, bunu zamanı gelince ve aniden gerçekleştirir.

Kötülük etmeye kararlı olan, bunu daha önce açığa vurmaz.


İngilizce: It doesn’t show the dog tooth to bite.