Atasozu.org


Çengi ölüsü çalgı ile kalkar.

Zevk ve safa içinde ömür sürmüş olan kimse en sıkıntılı günlerinde bile eğlenceden geri kalmaz.


İngilizce: The dead of the ring gets up with the instrument.