Atasozu.org


Can candan şirindir.

Bir kişi için kendi canı, başkasının canından daha tatlıdır. Başkasının başına gelen can yakıcı şeyi olağan sayan kimse, aynı şey kendisinin başına gelirse bunu olağanüstü sayar.


İngilizce: Life is sweeter.