Atasozu.org


Vücut kocar, gönül kocamaz.

Kişi yaşlanır, vücudu güçten düşer. Ama gönlü taze kalır; sevgisi taşkınlığını yitirmez.


İngilizce: Body husband, heartless husband.