Atasozu.org


Ver yiğidi yiğide, Mevla rızkını yetire.

İki gencin evlenmesini kolaylaştırınız. Tanrı rızklarını verir.


İngilizce: Give it to you, mevla, to feed your livelihood.