Atasozu.org


Uyuz çepişin kendi gittiğine yanmam, başında götürdüğü çilbirine yanarım

 


İngilizce: I don’t burn the scabies going on their own, I burn to the freckle he took on his head.