Atasozu.org


Terziye dinlen demişler, ayağa kalkmış.

Yoruculuk, rahatlık görece durumlardır: İşin niteliğine ve kişinin bu işi yapma yeteneğine göre yargı değişir. Rahat görünen öyle işler vardır ki onunla uğraşanların dinlenmesi, kimileri için yorucu olan davranışlarla olur.


İngilizce: They told the tailor to rest, and he stood up.