Atasozu.org


Terazi tartıyla, her şey vaktiyle.

Her şeyin bir ölçüsü ve zamanı vardır. Bunlara dikkat edilmelidir.


İngilizce: With the scales, everything is time.