Atasozu.org


Tatlı ye, tatlı söyle.

Dünyadaki şu konukluğumuzu neden kendimize zehir edelim? Özel yaşantımızda, çevremize karşı davranışlarımızda da hep hoşa giden durumumuz olsun.


İngilizce: Eat dessert, sing dessert.