Atasozu.org


Taş düştüğü yerde ağırdır.

Kişinin değerini en iyi bilenler, kendi çevresinde bulunanlardır. Onun için hatırı, daha çok kendi çevresinde sayılır.


İngilizce: The stone is heavy where it falls.