Atasozu.org


Taş çömleğe çarparsa vay çömleğin haline, çömlek taşa çarparsa yine vay çömleğin haline!

Güçlüyle güçsüz çarpışırsa -saldıran ister güçlü, ister güçsüz olsun- güçsüzün yenilmesiyle sonuçlanır.


İngilizce: If the stone hits the pot, wow, the pottery becomes, if the potter hits the stone, then the pottery becomes!