Atasozu.org

"Sağır hakkındaki atasözleri" ile ilgili atasözü sonuçları

Baş ağır gerek, kulak sağır.

“Baş ağır gerek, kulak sağır” atasözü, bir kişinin öğütleri veya uyarılarına rağmen başkalarının dikkate almayıp harekete geçmemesi durumunu ifade eder. […]

Sağır işitmez, uydurur.

İşitme duyusundan yoksun, işitmeyen kimse, yakınında konuşulanları duymaz. Ama konuşulanlara bakarak değerlendirmeler yapar, anladığını sanarak bir şeyler yakıştırıp karşılık verir. […]

Sağır duymaz uydurur.

Sağır, yanında konuşulan şeyleri işitmez ama konuşanların durumuna bakarak ve anladığını sanarak bir şeyler yakıştırıp söyler. Bir durumun içyüzünü bilmeyen […]

Sağır için iki kere kamet olmaz.

Herkesin işitip öğrendiği şey, dikkatsiz kimse için bir daha söylenmez. İngilizce: There’s no time for the deaf twice.