Atasozu.org

"içerisinde uyur geçen atasözleri" ile ilgili atasözü sonuçları

Eli doluya: ağa buyur, eli boşa: ağa uyur.

“Eli doluya: ağa buyur, eli boşa: ağa uyur” atasözünün 150 kelimeyle açıklaması: Bu atasözü, toplumda emek ve çalışma ile ilgili […]

Eli boşa ağa uyur derler; eli doluya ağa buyur derler.

Bu atasözü, genellikle sosyal ve ekonomik durumların insanların davranışları ve tutumları üzerindeki etkisini vurgulamak için kullanılır. Atasözü, “Eli boşa ağa […]

Su uyur, düşman uyumaz.

Durmadan akan suya uyuyor denilebilir de sesi çıkmayan, kıpırdamayan düşmana uyuyor denilemez. O, fırsat beklemektedir. Kimi akar sular vardır ki […]

Uyur ardında uyanık çoktur

  İngilizce: There are many who are awake behind the sleeps

Az yiyen az uyur, çok yiyen güç uyur.

“Aç kimse uyuyamaz. Az yiyenin de uykusu az olur. Midesi dolu olan rahat edemez; uyumakta güçlük çeker. Demek ki kişi […]