Cins kedi ölüsünü göstermez.

Şahsiyetli, soylu bir kimse, sıkıntılı ve kötü durumunu başkasına göstermez ve söylemez. Soylu kişi, kötü, acınacak durumunu kimseye göstermez ve […]