Atasozu.org


Cins kedi ölüsünü göstermez.

Şahsiyetli, soylu bir kimse, sıkıntılı ve kötü durumunu başkasına göstermez ve söylemez.

Soylu kişi, kötü, acınacak durumunu kimseye göstermez ve söylemez


İngilizce: The breed doesn’t show cat dead.