Çalışmak ibadetin yarısıdır

İngilizce: Work is half the work