Atasozu.org


Çalışmak ibadetin yarısıdır


İngilizce: Work is half the work