Emanete hıyanet olmaz.

“Emanete hıyanet olmaz” atasözü, bir şeyin başkasına güvenilerek emanet edildiğinde, ona sahip çıkmanın ve korumanın önemini vurgular. Atasözü, güvenilirliğin, sorumluluğun […]