Kâfirden hacı, elden bacı olmaz.

“Kâfirden hacı, elden bacı olmaz” atasözü, bir kişinin dini ibadetleri yerine getirse dahi, karakteri, ahlaki değerleri ve davranışları itibarıyla düşmanca […]