Atasozu.org

"içerisinde eser geçen atasözleri" ile ilgili atasözü sonuçları

Tembele kapını ört demişler, yel eser örter demiş.

Tembel, kapısının örtülmesini bile rüzgardan bekler. İngilizce: They told the lazy to cover your door, and he said the wind […]

Tembele dediler: Kapını ört. Dedi: Yel eser örter.

Tembel, kapısının örtülmesini bile rüzgardan bekler. İngilizce: They said to the lazy: Cover your door. He said: Yel covers the […]