Atasozu.org


Tembele kapını ört demişler, yel eser örter demiş.

Tembel, kapısının örtülmesini bile rüzgardan bekler.


İngilizce: They told the lazy to cover your door, and he said the wind would cover the work.