Atasozu.org

"Fakirin hakkındaki atasözleri" ile ilgili atasözü sonuçları

Zenginin malı, fakirin ağzını yorar.

Züğürtler, zenginlerin malları üzerine konuşur, dururlar. Bu konuşma, onların çenesini yormaktan başka bir işe yaramaz. Yoksul, züğürt kimseler çoklukla birinin […]

Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar.

İngilizce: The rich man’s khan crosses the mountain, and the donkey of the poor is stunned on the straight road.

Zenginin gönlü olasıya, fakirin canı çıkar.

  İngilizce: The heart of the rich is possible, the poor will die.

Umut, fakirin ekmeğidir.

Problemli bir hayat içerisinde, zorluklar yaşayan kişi, bir gün zengin olacağını, zorlu hayattan kurtulacağını umut ederek kendini temenni eder. Bu […]

Fakirin ekmeği umuttur.

İngilizce: The bread of the poor is hope.

Fakirin tavuğu tek tek yumurtlar.

Kişinin içinde bulunduğu çevrenin ekonomik ve sosyal yapısı, ulaşılan sonuçların niteliğini etkiler İngilizce: The poor’s chicken lays eggs one by […]