Atasozu.org


Fakirin tavuğu tek tek yumurtlar.

Kişinin içinde bulunduğu çevrenin ekonomik ve sosyal yapısı, ulaşılan
sonuçların niteliğini etkiler


İngilizce: The poor’s chicken lays eggs one by one.