Atasozu.org

"beyler" ile ilgili atasözü sonuçları

Beyler buyruğu yoksula kan ağlatır.

“Beyler buyruğu yoksula kan ağlatır” atasözü, güçlülerin kararlarının ve eylemlerinin genellikle zayıflar üzerinde adaletsiz ve acı verici etkileri olabileceğini ifade […]

Hırsıza beyler de borçlu.

“Hırsıza beyler de borçlu” Türk kültüründe sıkça kullanılan bir atasözüdür. Bu atasözü, toplumdaki hiyerarşik düzenin herkesi etkileyebileceğini ve herkesin belirli […]