Onmadık hacıyı Arafat’ta yılan sokar.

Ülküsünü gerçekleştirmesi mukadder olmayan kişinin karşısına, hatır ve hayale gelmeyen ve yenilemeyen engeller çıkar. İngilizce: A snake stings the pilgrim […]