Atasozu.org


Onmadık hacıyı Arafat’ta yılan sokar.

Ülküsünü gerçekleştirmesi mukadder olmayan kişinin karşısına, hatır ve hayale gelmeyen ve yenilemeyen engeller çıkar.


İngilizce: A snake stings the pilgrim in Arafat.