Atasozu.org


Sürüden ayrılanı kurt kapar.

Arkadaşlarından ayrılıp tek başına iş yapma yolunu tutan kişi, koruyucusuz, desteksiz kalır; büyük zararlara uğrar.


İngilizce: The wolf grabs the one who leaves the herd.