Atasozu.org


Misk yerini belli eder.

Değerli kişi, nerede olsa varlığını gösterir.


İngilizce: Musk will reveal his location.