Atasozu.org


Meyhaneciden şahit sormuşlar mezeciyi göstermiş.

Uygunsuz iş yapan kimse, haklı olduğunu göstermek için kendisine benzeyen birini tanık gösterir.


İngilizce: They asked the tavern owner for witnesses, and he showed me the cult.